imageimage

Thông báo thực hiện quyền PTB, SDN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PTB

10/05/2013

10%

2

Cổ tức tiền mặt

SDN

25/04/2013

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

 

image 21 image 0