imageimage

Thông báo thực hiện quyền PTI, SCR, DL1, TCR, VNM, TCR

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ phiếu thưởng

PTI

22/06/2012

12%

-

2

Cổ phiếu thưởng

SCR

14/08/2012

10%

-

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

DL1

16/07/2012

20%

-

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

TCR

28/06/2012

6%

-

5

Cổ tức tiền mặt

VNM

23/08/2012

20%

 

6

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

TCR

28/06/2012

6%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 21 image 0