imageimage

Thông báo thực hiện quyền PVD, HTI, TGP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PVD

25/09/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

HTI

26/09/2012

8%

3

Cổ tức tiền mặt

TGP

08/10/2012

2,8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 24 image 0