imageimage

Thông báo thực hiện quyền RIC, S99, BTT, SFI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 08/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

RIC

26/06/2012

3%

13/08/2012

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

S99

29/06/2012

15%

-

3

Cổ phiếu thưởng

S99

29/06/2012

10%

 

4

Cổ tức tiền mặt

BTT

25/07/2012

10%

 

5

Cổ tức tiền mặt

SFI

26/06/2012

15%

 

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 27 image 0