imageimage

Thông báo thực hiện quyền SAF, VFG,VNT

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/05/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SAF

24/04/2013

34.5%

2

Cổ tức tiền mặt

VFG

18/04/2013

5%

3

Cổ tức tiền mặt

VNT

18/04/2013

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

image 32 image 0