imageimage

Thông báo thực hiện quyền SCD, SMC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SCD

29/01/2013

15%

2

Cổ tức tiền mặt

SMC

04/02/2013

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 27 image 0