imageimage

Thông báo thực hiện quyền SDP, TXM, VNC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 31/08/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SDP

17/08/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

TXM

27/02/2012

3%

3

Cổ tức tiền mặt

VNC

15/08/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

 

image 20 image 0