imageimage

Thông báo thực hiện quyền SEL, TSM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 28/02/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SEL

28/12/2012

10%

2

Cổ tức tiền mặt

TSM

01/02/2013

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 19 image 0