imageimage

Thông báo thực hiện quyền SHI, SRF, TTP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SHI

25/09/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

SRF

04/10/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

TTP

08/10/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 30 image 0