imageimage

Thông báo thực hiện quyền SJ1

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 09/10/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SJ1

25/09/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

 

image 21 image 0