imageimage

Thông báo thực hiện quyền SMB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/04/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

 SMB

25/03/2013

9%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

image 34 image 0