imageimage

Thông báo thực hiện quyền SMC, VFC, CDC

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/11/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SMC

05/11/2014

5%

2

Cổ tức tiền mặt

VFC

30/10/2014

7%

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

CDC

16/10/2014

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 30 image 0