imageimage

Thông báo thực hiện quyền STB, VNC, CAN, VDL

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 01/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

STB

22/05/2013

14%

08/07/2013

2

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

STB

22/05/2013

14%

-

3

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

VNC

10/05/2013

3:1

-

4

Cổ tức tiền mặt

CAN

31/05/2013

15%

-

5

Cổ tức tiền mặt

VDL

17/06/2013

6%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

image 44 image 0