imageimage

Thông báo thực hiện quyền STG, TET

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/09/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ   

1

Cổ tức tiền mặt

STG

04/09/2012

12%

2

Cổ tức tiền mặt

TET

05/09/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 23 image 0