imageimage

Thông báo thực hiện quyền SVT, PPI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền  

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ  

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

SVT

22/10/2012

10%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

PPI

23/10/2012

15%

-

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 30 image 0