imageimage

Thông báo thực hiện quyền TDH41029, ABT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 16/11/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Thanh toán lãi Trái phiếu

TDH41029

18/10/2012

7%

(TCPH đã thu thuế TNCN)

(Trái phiếu chuyển đổi TDH)

2

Cổ tức bằng tiền mặt

ABT

05/11/2012

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

image 38 image 0