imageimage

Thông báo thực hiện quyền TLG, AAM, SSI

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 14/12/2012, chi tiết như sau:

 

Stt  

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

TLG

30/10/2012

10%

25/12/2012

2

Cổ tức tiền mặt

AAM

15/11/2012

10%

 

3

Cổ tức tiền mặt

SSI

23/11/2012

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

image 35 image 0