imageimage

Thông báo v/v bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-ĐTKDV ngày 29/12/2021 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La.

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM CƠ GIỚI THỦY, BỘ SƠN LA

 • Địa chỉ: Số 95, Đường Nguyễn Lương Bằng, Tổ 8, Phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: 0212 385 3229
 • Ngành nghề kinh doanh: Kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các phương tiện cơ giới giao thông …
 • Vốn điều lệ:  1.110.650.000 đồng

2. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của SCIC tại CTCP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn:Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

4. Tổ chức bán đấu giá:Công tyCổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

5. Cổ phần chào bán thông qua bán đấu giá cả lô cổ phần:

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá:  22.213 cổ phần
 • Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (22.213 cổ phần/ lô cổ phần)
 • Giá khởi điểm: 537.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
 • Phương thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

6. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

 • Công bố thông tin từ ngày 19/01/2022 trên báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Sơn La và trên các website của SCIC, Rồng Việt.
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 30 phút ngày 20/01/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2022 (Sáng từ 08h30 đến 11h00; Chiều từ 13h00 đến 16h00, các ngày làm việc) tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự,  Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 23 tháng 02 năm 2022
 • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

 • Thời gian: Bắt đầu lúc 15h30 ngày 23 tháng 02 năm 2022
 • Địa điểm: CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 02/03/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền cọc: Từ ngày 24/02/2022 đến ngày 02/03/2022

Mọi thông tin tham khảo tại website: www.scic.vn, www.vdsc.com.vn

Tải tài liệu tại đây

image 172 image 0