imageimage

Thông báo v/v Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc Bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ.

File đính kèm: Thong bao ban giai chap - Nguyen Khanh Hung ngay 14/11/2022

image 10 image 116