imageimage

Thông báo v/v chốt danh sách người sở hữu trái phiếu HTNB2021002 để thực hiện thanh toán gốc và lãi cho kỳ thanh toán 31/12/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTNB2021002 để thực hiện thanh toán gốc và lãi cho kỳ thanh toán ngày 31/12/2021 với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons
  • Mã Trái Phiếu: HTNB2021002
  • Lãi suất kỳ này: 10,5%/năm.
  • Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi và Gốc Trái Phiếu (ngày giao dịch không hưởng quyền): 22/12/2021
  • Ngày Thanh Toán Lãi và Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu: 31/12/2021
  • Cách thức thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi và Ngày Đáo Hạn của Trái phiếu theo thông tin tại Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt ngày 22/12/2021.

Lưu ý:

  • Sau ngày 22/12/2021, Người Sở Hữu Trái Phiếu HTNB2021002 không được yêu cầu đăng ký giao dịch Trái Phiếu.
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi và gốc cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

image 324 image 0