imageimage

Thông báo v/v kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Cầu đường bộ II Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Cầu đường bộ II Quảng Ninh do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu được tổ chức ngày 20 tháng 01 năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2. Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cầu đường bộ II Quảng Ninh

3. Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (883.895 cổ phần/lô cổ phần)

4. Giá khởi điểm: 15.809.000.000 đồng/lô cổ phần

5. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

6. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 04 Nhà Đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 01 Nhà Đầu tư
  • Cá nhân: 03 Nhà Đầu tư

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.535.580 cổ phần

8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 04 phiếu

9. Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 3.535.580 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 15.850.000.000 đồng/lô cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 15.819.000.000 đồng/lô cổ phần

12. Số lượng Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 00 Nhà đầu tư
  • Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

13. Tổng số lượng cổ phần bán được: 883.895 cổ phần

14. Tổng giá trị cổ phần bán được: 15.850.000.000 đồng đồng

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 28/01/2022

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/01/2022 đến ngày 27/01/2022

Trân trọng.

image 1214 image 0