imageimage

Thông báo v/v Kết quả đăng ký tham gia đấu giá

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu tính đến 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2022 như sau:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh
 • Địa chỉ: Tổ 4, khu 1B, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại: (84-20) 3382 4940          Fax: (84-20) 3362 0153
 • Vốn điều lệ: 11.378.000.000 đồng Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 853.350 cổ phần
 • Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (853.350 cổ phần/lô cổ phần)
 • Giá khởi điểm: 20.227.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 31/12/2021 đến ngày 13/01/2022
 • Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 05 nhà đầu tư

      Trong đó:

      Tổ chức: 00 nhà đầu tư                                          Cá nhân: 05 nhà đầu tư

 •  Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 4.266.750 cổ phần
 •  Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi Nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

      Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 21/01/2022.
 • Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà EuroWindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

      Trân trọng thông báo./

image 82 image 0