imageimage

Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch trên sàn HOSE

Kính gửi Quý Khách hàng,

Theo công văn thông báo số 131/SGDHCM-TV và 133/SGDHCM-TV của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc khắc phục sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở và việc tạm ngưng giao dịch ngày 23/01/2018 như sau:

  1. Thực hiện tạm ngưng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018. 
  2. Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.
  3. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngừng giao dịch ngày 23/01/2018.
  4. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực khắc phục sự cố và sẽ thông báo thời gian mở cửa giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu liên quan:

  1. Thông báo khẩn
  2. Công văn thông báo
image 896 image 0