imageimage

Thông báo về lãi suất áp dụng cho năm thứ ba của Trái phiếu H79CH2225002 phát hành ngày 23/03/2022

Căn cứ theo quy định tại Mục 8.1.(b) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu H79CH2225002, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo với Quý Công ty và Quý Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu H79CH2225002 về lãi suất đối với năm thứ ba (áp dụng cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi cuối) bao gồm Kỳ Tính Lãi thứ 9 từ ngày 23/03/2024 đến 22/06/2024, Kỳ Tính Lãi thứ 10 từ ngày 23/06/2024 đến 22/09/2024, Kỳ Tính Lãi thứ 11 từ ngày 23/09/2024 đến 22/12/2024, và Kỳ Tính Lãi thứ 12 từ ngày 23/12/2024 đến 22/03/2025 như sau:

I. Thông tin về Trái Phiếu:

 • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land;
 • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land;
 • Mã Trái Phiếu: H79CH2225002;
 • Tổng số lượng Trái Phiếu đã phát hành: 7.000.000 (Bảy triệu) Trái Phiếu;
 • Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu);

II. Thông tin về lãi suất Trái Phiếu:

 • Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu: 14/03/2024
 • Kỳ tính lãi áp dụng: 4 Kỳ Tính Lãi của năm thứ ba (bao gồm Kỳ Tính Lãi thứ 9 từ ngày 23/03/2024 đến 22/06/2024, Kỳ Tính Lãi thứ 10 từ ngày 23/06/2024 đến 22/09/2024, Kỳ Tính Lãi thứ 11 từ ngày 23/09/2024 đến 22/12/2024, và Kỳ Tính Lãi thứ 12 từ ngày 23/12/2024 đến 22/03/2025)
 • Lãi Suất Tham Chiếu: 4,775%/năm trên cơ sở trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân của 04 Ngân hàng sau:
  • Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV): 4,8%/năm.
  • Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): 4,7%/năm.
  • Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank): 4,8%/năm.
  • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: 4,8%/năm.
 • Lãi Suất áp dụng cho Kỳ tính lãi: 11%/năm (*).

Ghi chú: (*) Lãi Suất áp dụng cho Kỳ tính lãi = Lãi Suất Tham Chiếu + 4,5% nhưng không thấp hơn 11%/năm.

Trân trọng thông báo./.

image 45 image 0