imageimage

Thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HNAB2123001 để thực hiện thanh toán lãi và gốc cho kỳ thanh toán ngày 28/04/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HNAB2123001 để thực hiện thanh toán lãi và gốc cho kỳ thanh toán ngày 28/04/2023 với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thủy Điện Hủa Na
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Hủa Na
  • Mã Trái Phiếu: HNAB2123001
  • Lãi suất kỳ này: 9,38%/năm
  • Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi Và Gốc: 16:00 giờ ngày 19/04/2023
  • Ngày Thanh Toán Lãi Và Gốc: 28/04/2023
  • Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt tại 16:00 giờ ngày 19/04/2023

Lưu ý:

  • Ngừng thực hiện giao dịch chuyển nhượng đối với Trái Phiếu HNAB2123001 từ 16:00 giờ ngày 19/10/2021
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có).

Trân trọng.

image 41 image 0