imageimage

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CTCP RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.400.000 cổ phiếu, trong đó:

 • Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 400.000 cổ phiếu.
 • Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 6.000.000 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Tổng giá trị vốn huy động: 60.000.000.000 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua thực hiện quyền nhận cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn.

8. Thời gian:

 • Thời gian nhận đăng ký mua: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Thời gian cụ thể theo thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty.
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Theo thông báo chính thức của Công ty.

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ phiếu đã lưu ký: tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch.
 • Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: tại Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Theo thông báo chính thức của Công ty.

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 
 • Số tài khoản: 683624469999
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7 TP.HCM

12. Các tổ chức liên quan:

 • Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty
 2. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng
 3. Bản cáo bạch
image 379 image 640