imageimage

Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thanh toán gốc, lãi mua lại bắt buộc trước hạn Trái Phiếu H79CH2225002

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thanh toán gốc, lãi mua lại bắt buộc trước hạn Trái Phiếu H79CH2225002 với các thông tin chi tiết như sau:

 • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
 • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land
 • Mã Trái Phiếu: H79CH2225002
 • Mệnh giá: 100.000 đồng/Trái Phiếu
 • Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
 • Ngày phát hành: 23/03/2022
 • Ngày đáo hạn: 23/03/2025
 • Ngày Chốt Danh Sách: 23/11/2023
 • Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại: Chậm nhất ngày 20/12/2023
 • Cách thức thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt ngày 23/11/2023.

Lưu ý:

 • Người Sở Hữu Trái Phiếu không được yêu cầu đăng ký việc chuyển nhượng/phong tỏa Trái Phiếu trong khoảng thời gian kể từ (không bao gồm) Ngày Chốt Danh Sách cho đến (bao gồm) Ngày Thanh Toán Các Khoản Mua Lại.
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán các khoản mua lại trước hạn Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Trân trọng./.

image 121 image 0