imageimage

Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 để thực hiện thanh toán gốc và lãi cho kỳ thanh toán 03/02/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 để thực hiện thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu cho kỳ thanh toán 03/02/2024 với chi tiết như sau:

  • Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
  • Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
  • Mã Trái Phiếu: HTQNB2124001
  • Lãi suất kỳ này: 11,5%/năm.
  • Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Gốc và Lãi Trái Phiếu: 25/01/2024
  • Ngày Thanh Toán Lãi và Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu: 03/02/2024
  • Ngày Thanh Toán thực tế Gốc và Lãi của Trái Phiếu: 05/02/2024
  • Cách thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán thực tế Gốc và Lãi của Trái Phiếu theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt ngày 25/01/2024

Lưu ý:

  • Sau ngày 25/01/2024, Người Sở Hữu Trái Phiếu HTQNB2124001 không được yêu cầu đăng ký giao dịch Trái Phiếu
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi và gốc cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu

Trân trọng./.

image 57 image 0