imageimage

Thông báo về việc Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về bề việc Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT MÃ CỔ 
PHIẾU
TÊN CỔ PHIẾU SÀN LOẠI TỶ LỆ    TÀI TRỢ LÝ DO
  1   DQC CTCP Bóng Đèn Điện Quang HOSE   3   40% Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Thời gian áp dụng: Ngày 15/08/2019.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 4384 image 0