imageimage

Thông báo về việc Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 29/08/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT MÃ CỔ 
PHIẾU
TÊN CỔ PHIẾU SÀN LOẠI TỶ LỆ TÀI TRỢ LÝ DO
1   QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình HOSE 5   30% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm
2

VIP

CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO HOSE 5   30% Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 là số âm
3 HUT CTCP Tasco HNX 1   50%

Lợi nhuận sau thuế TNDN theo số luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này là số âm

4 VC3 CTCP Xây dựng số 3 HNX 5   30% Lợi nhuận quý 2 năm 2019 Báo cáo tài chính Hợp nhất là số âm

Thời gian áp dụng: Ngày 29/08/2019.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 165 image 0