imageimage

Thông báo về việc không tổ chức buổi chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Dược Khoa

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa vào ngày 28/05/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16 giờ 00 ngày 27/05/2020) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh. Theo quy định tại khoản 9.2 Điều 9 Quy chế bán chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa ban hành kèm theo Quyết định 119/2020/QĐ-CNHN ngày 07/05/2020 của Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội, cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.


Vì vậy, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dược Khoa vào ngày 28/05/2020.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo.

image 702 image 0