imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền AGF, HPT, NSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/09/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

AGF

14/9/2011

10%

2

Cổ tức tiền mặt

HPT

12/9/2011

10%

3

Cổ tức tiền mặt

NSC

13/9/2011

20%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 16 image 0