imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền ATA, BMC, BMP, CLC, DVP, GLT

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 22/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

ATA

16/11/2011

5%

2

Cổ tức tiền mặt

BMC

08/12/2011

10%

3

Cổ tức tiền mặt

BMP

02/12/2011

20%

4

Cổ tức tiền mặt

CLC

25/11/2011

10%

5

Cổ tức tiền mặt

DVP

08/12/2011

20%

6

Cổ tức tiền mặt

GLT

06/12/2011

5%

          

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 21 image 0