imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền BHS, NHS, SZL, TPP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 29/11/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

BHS

11/11/2011

20%

2

Cổ tức tiền mặt

NHS

10/11/2011

20%

3

Cổ tức tiền mặt

SZL

14/11/2011

10%

4

Cổ tức tiền mặt

TPP

01/11/2011

5%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 15 image 0