imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền CMS, PVF, RCL và hoàn thuế GFC

\Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

CMS

23/09/2011

10%

2

Cổ tức tiền mặt

PVF

23/09/2011

5,83%

3

Cổ tức tiền mặt

RCL

23/09/2011

5%

4

Hoàn thuế 5% cổ tức tiền mặt phân bổ ngày 26/8/2011

GFC

26/07/2011

0,405%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 19 image 0