imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền DHA, INC, MCP, PXM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DHA

07/11/2011

10%

2

Cổ tức tiền mặt

INC

06/12/2011

4%

3

Cổ tức tiền mặt

MCP

25/11/2011

8%

4

Cổ tức tiền mặt

PXM

08/12/2011

12%

           

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 12 image 0