imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền DPR, HTL, HTV, KSD, MAX, STP

\Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

DPR

27/09/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

HTL

30/09/2011

5%

3

Cổ tức tiền mặt

HTV

15/09/2011

10%

4

Cổ tức tiền mặt

KSD

18/08/2011

5%

5

Cổ tức tiền mặt

MAX

29/09/2011

20%

6

Cổ tức tiền mặt

STP

22/09/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 799 image 0