imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền FPT, KDC

\Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

FPT

29/09/2011

10%

2

Cổ tức tiền mặt

KDC

26/08/2011

12%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 32 image 0