imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền HBB, NHC, TBC, TNA, VNM

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/09/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

HBB

16/09/2011

8%

2

Cổ tức tiền mặt

NHC

15/09/2011

18%

3

Cổ tức tiền mặt

TBC

16/09/2011

6%

4

Cổ tức tiền mặt

TNA

19/08/2011

10%

5

Cổ tức tiền mặt

VNM

15/09/2011

20%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 21 image 0