imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền IDJ, BTS, UNI, TTG, NKG, SRF

\Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

IDJ

22/09/2011

6%

2

Cổ tức tiền mặt

BTS

20/09/2011

5%

3

Cổ tức tiền mặt

UNI

28/09/2011

5%

4

Cổ tức tiền mặt

TTG

23/09/2011

1,6%

5

Cổ tức tiền mặt

NKG

15/09/2011

4%

6

Cổ tức tiền mặt

SRF

05/10/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 11 image 0