imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền LSS, NBP, S55, SGC, SPC, TJC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/09/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền lẻ quy đổi

LSS

08/07/2011

25%

2

Cổ tức tiền mặt

NBP

24/08/2011

17%

3

Cổ tức tiền mặt

S55

05/09/2011

25%

4

Cổ tức tiền mặt

SGC

06/09/2011

10%

5

Cổ tức tiền mặt

SPC

06/09/2011

2%

6

Cổ tức tiền mặt

TJC

29/08/2011

5%


Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 37 image 0