imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền PDN

Kính gửi: Quý khách hàng

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư sáng ngày 3/10/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PDN

23/09/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 18 image 0