imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền SD1, VSC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 21/09/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SD1

20/05/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

VSC

31/08/2011

20%


Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 5 image 0