imageimage

Thông báo về việc thực hiện quyền SDN

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/10/2011, chi tiết như sau:

  

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SDN

14/09/2011

7%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 28 image 0