imageimage

Thông báo về việc thực hiện ủy quyền theo Thông tư 74

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Kể từ ngày 01/08/2011, Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính, về việc Hướng dẫn giao dịch chứng khoán có hiệu lực. Theo đó, nhân viên công ty chứng khoán không được phép nhận ủy quyền của nhà đầu tư.

 

Để đảm bảo đúng quy định của Thông tư này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo tới Quý khách hàng một số nội dung liên quan đến tài khoản giao dịch ủy quyền tại Rồng Việt, chi tiết như sau:

 

-   Kính đề nghị Quý khách hàng đã ủy quyền cho nhân viên Rồng Việt trước thời điểm có thông báo này liên hệ với Rồng Việt để làm thủ tục chấm dứt ủy quyền hoặc chuyển sang hình thức ủy quyền cho Rồng Việt trước ngày 31/07/2011.

 

Nếu vì bất cứ lý do gì mà việc hủy ủy quyền không được thực hiện, kể từ ngày 01/08/2011, Rồng Việt sẽ tự động hủy ủy quyền của Quý khách hàng cho nhân viên Công ty để đảm bảo tuân thủ Thông tư trên

 

-    Kể từ ngày 01/08/2011, văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho cá nhân khác thực hiện giao dịch thay cho mình phải có xác nhận ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Chứng khoán hoặc Phòng Môi giới của Rồng Việt để được hướng dẫn chi tiết.

 

Trân trọng.

List%20danh%20muc%20CK%20ky%20quy.pdf

BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

image 130 image 0