imageimage

Thu phí chuyển khoản chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc áp dụng biểu phí chuyển khoản chứng khoán cụ thể như sau:

 1. Phí chuyển khoản chứng khoán do nhà đầu tư tất toán tài khoản, chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán:
 • Phí nộp VSD: 0,5 đồng/ chứng khoán/ lần chuyển. Tối đa 500.000 đồng/ mã chứng khoán/ lần chuyển. Phí hỗ trợ nộp VSD được áp dụng từ ngày 01/09/2020 đến 30/06/2021 là 0,3 đồng/ chứng khoán/ lần chuyển. Tối đa 300.000 đồng/ mã chứng khoán/ lần chuyển.
 • Phí dịch vụ Rồng Việt: 500.000 đồng/ bộ hồ sơ chuyển khoản.
 1. Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán:

Các loại chuyển quyền sở hữu được áp dụng như sau:

 • Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.
 • Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán, trừ các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau.
 • Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.
 • Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
 • Phí nộp VSD: 0,1%/ giá trị giao dịch.
 • Phí dịch vụ Rồng Việt: 0,1%/ giá trị giao dịch, tối thiểu 500.000 đồng/ bộ hồ sơ chuyển nhượng.

  Lưu ý: đối với giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết:

  • Phí tính theo mệnh giá.
  • Bên nhận chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải nộp phí cho VSD 0,1%/ giá trị giao dịch, phí dịch vụ Rồng Việt 0,1%/ giá trị giao dịch.

  Thông báo này thay thế thông báo số 1042/2015/TB-DVCK ngày 07/12/2015.

  Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/09/2020.

  Rồng Việt xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  Trân trọng./.


  Nhấn vào đây để tải tập tin
  image 2752 image 0