imageimage

Thực hiện quyền AAA, EFI, TTP

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 26/07/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức tiền mặt

AAA

17/06/2013

10%

 

2

Cổ tức tiền mặt

EFI

26/06/2013

8%

 

3

Cổ tức tiền mặt

TTP

03/07/2013

10%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 27 image 0