imageimage

Thực hiện quyền AAA, MWG, SKG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 06/11/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỷ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ phiếu mua phát hành thêm

AAA

28/08/2014

1:1

 -

2

Cổ phiếu thưởng

MWG

10/10/2014

1000:67

10/11/2014

3

Cổ tức bằng cổ phiếu

MWG

10/10/2014

1000:633

10/11/2014

4

Cổ tức bằng cổ phiếu

SKG

18/09/2014

782:113

14/11/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 50 image 0