imageimage

Thực hiện quyền AAM, BID, DPC, PJT

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 19/09/2013, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày được GD

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

BID

25/06/2013

4.52784%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

PJT

18/07/2013

12%

24/09/2013

3

Cổ phiếu mua phát hành thêm

BID

25/06/2013

17.63655%

-

4

Cổ phiếu thưởng

PJT

18/07/2013

3%

24/09/2013

5

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

PJT

18/07/2013

12%

 

6

Cổ tức tiền quy đổi cổ phiếu lẻ

PJT

18/07/2013

3%

 

7

Cổ tức tiền mặt

AAM

12/07/2013

5%

 

8

Cổ tức tiền mặt

DPC

28/08/2013

11%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 24 image 0