imageimage

Thực hiện quyền ADP, DNY, VNF, IMP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 02/10/2014, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

Ngày GD dự kiến

1

Cổ tức tiền mặt

ADP

15/09/2014

5%

-

2

Cổ tức tiền mặt

DNY

16/09/2014

5%

-

3

Cổ tức tiền mặt

VNF

18/09/2014

10%

-

4

Cổ phiếu thưởng

IMP

29/08/2014

50%

03/10/2014

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 31 image 0